Projekat izgradnje centralnog vodovoda Trnovo u završnoj fazi
Projekat izgradnje centralnog vodovoda Trnovo u završnoj fazi

U završnoj fazi je projekat izgradnje centralnog vodovoda Trnovo. U tekućoj godini nastavljen je ovaj veliki projekat, koji će omogućiti kvalitetno snadbijevanje mjesne zajednice Trnovo.
Trenutno je u toku izvođenje finalnih radova na izgradnji vodozahvata Bijeli Potok, zatim na izgradnji rasteretne komore, izgradnji rezervoara Gračan Brdo te izgradnji rezervoara Pendičići. Radove finansira Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, dok radove izvodi firma Bujice d.o.o. iz Konjica.
Vrijednost radova je oko 270.000 KM.
Kada je u pitanju izgradnja cjevovoda prema pomenutom projektu izgradnje centralnog vodovoda Trnovo od izvođača saznajemo kako su radovi okončani. Položene su vodovodne cijevi od polietilena visoke gustoće koje vode iz vodozahvata sve do novoprojektovanog rezervoara Brutusi, odakle se gravitaciono cjevovodom odvodi do novog rezervoara Gračan brdo i dalje prema novom rezervoaru Pendičići. Iz rezervoara Pendičići voda se gravitaciono odvodi sa dva distributivna cjevovoda. Prvi cjevovod iz rezervoara Pendičići završava na spoju sa postojećim cjevovodom koji spaja Gračanicu i Pendičiće. Drugim cjevovodom voda se odvodi do spoja (šahta) na odvodnom cjevovodu za Općinu Trnovo, na lokaciji izlaza iz sela Pendičići.
Na trasi cjevovoda su izgrađena dva šahta, u pitanju je zatvarački i muljni šaht. Radove na postavljanju cjevovoda izvodi Javno komunalno preduzeće Trnovo, dok ih finansira Općina u iznosu od oko 230.000 KM. Općina Trnovo, osim finansiranja, u projektu je također obezbijedila i sva potrebna odobrenja kako bi projekat nakon realizacije bio uveden u zvaničan sistem vodosnabdijevanja, kojim bi upravljalo JKP Trnovo, objasnio je direktor ovog komunalnog preduzeća.
Završeni su radovi na polaganju novog cjevovoda koji će snadbijevati domaćinstva naselja Gračanica i Pendičići, kao i naseljeni dio prema zgradi Općine Trnovo, koji se do sada napajao vodom iz vodovodnog sistema opštine Trnovo (RS). Projektom izgradnje centralnog vodovoda Trnovo, zapravo ovom fazom postavljene su cijevi koje će omogućiti dodatno napajanje i naselja Trebečaj i Brutusi, kazali su iz komunalnog preduzeća Trnovo.